Vad gör oss unika?

 
  • Tydlig ägarstyrningsmodell - Ceder Capital stödjer ledningen i sitt värdeskapande men är inte direkt involverade i det operativa arbetet
  • Flexibel investerare - möjlighet att vara både majoritets- och minoritetsägare
  • Strukturerad förvärvsprocess - relevanta rådgivare och konsulter
  • Team med lång investeringserfarenhet - från ledande private equity organisationer
  • Öppen dialog med ledningen - baserad på ömsesidig respekt
  • Stark investerarbas - stöttas av världsledande internationella institutioner, vilket både är en kvalitetsstämpel och ger oss stora finansiella resurser