Ett team med lång erfarenhet som skapar värde

Ceder Capital är ett svenskt investeringsbolag som tillsammans med ledningen investerar i svenska och finska företag med en omsättning mellan SEK 50-350 miljoner. Ceder Capital fungerar som ett aktivt stöd till företagsledningar i genomdrivande av värdeskapande initiativ och tilläggsförvärv. Vår erfarenhet är att investeringar i produktutveckling, sälj och marknadsföring med fokus på ökad kund och personalnöjdhet skapar värde för alla parter. 

Vi som arbetar med Ceder Capital har lång erfarenhet från private equity, operationell förändring och de finansiella marknaderna från ledande aktörer som ABN Amro Capital, EQT, IK Investment Partners, Goldman Sachs och Morgan Stanley. Vi har gjort mer än trettio investeringar och i dessa dragit erfarenheter från de flesta branscher och industrier. Vi respekterar att det krävs satsning, risktagande, misstag och dedikation för att förbättra ett bolags operationella resultat. 

Ceder Capital har ett omfattande nätverk av rådgivare som bidrar till värdeskapande i portföljbolagen med sin industriella och operativa kompetens. Styrelserna i våra portföljbolag kompletteras med relevanta individer som jobbar tillsammans med ledningen och Ceder Capital. För att säkerställa att Ceder Capital bidrar till bolagens utveckling jobbar vi primärt med personer som förstår sig på mindre bolag och har relevant branscherfarenhet.